Projekce rodinných domů, bytových a polyfunkčních objektů, skladovacích a sportovních hal, projektování rekonstrukcí historických objektů

Historie firmy:

Atelier Poledne byl založen v roce 2004.
Od roku 2006 spolupracuje s významnými českými projekčními ateliéry:

Architektonický ateliér Design4function s.r.o.

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Činnost firmy:

Projekční kancelář zabývající se projektovou a inženýrskou činností ve výstavbě. Vyhotovujeme kompletní zpracování projektové dokumentace (stavební část, vodovod a kanalizace), spolupracujeme s externími specialisty v různých oborech (vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, statika, požárně-bezpečnostní řešení, geologie, geodézie, doprava apod.). Nabízíme kompletní projekční služby při všech výkonových fázích s možností autorského a technického dozoru.

 

  • projekce rodinných domů (studie, projekty pro stavební povolení, prováděcí projektové dokumentace)
  • projekce průmyslových objektů, skladových hal, administrativních budov a sportovních zařízení
  • zaměření stávajícího stavu stavebních objektů
  • rekonstrukce, novostavby, přístavby
  • inženýrská činnost (vyřízení stavebního povolení… a jiné)
  • autorský a technický dozor

 

Vedoucí projektant:

Ing. Lukáš Poledne

autorizovaný inženýr ČKAIT 0012077

*14. 3. 1983 v Pardubicích.
1998-2002 Střední průmyslová škola stavební v Hradci králové.
2002-2008 Stavební fakulta VUT v Brně obor architektura a pozemní stavby, diplomová práce Polyfunkční dům Dolní Břežany u doc. Ing. Jana Škramlíka a Ing. Moniky Manychové. Během studia absolvoval pracovní stáže v různých architektonických ateliérech.
Od roku 2006 zodpovědný projektant a spolupráce s Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby.
Od roku 2011 hlavní inženýr projektu
Od roku 2012 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Některé z projektů vedených Ing. L. Polednem:

Rekonstrukce Městského divadla Mladá Boleslav přístavba nové scény, Ústřední vstupní objekt mezi Salmovským a Schwarzenberským palácem, Hradby – rekonstrukce mezi Gočárovým schodištěm a schodištěm Bono Publico, Rekonstrukce objektu „U Zlatého Gryfa“, Rekonstrukce historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Rekonstrukce domu „U Zlatého klíče“,Rekonstrukce kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích.

Ing. Lukáš POLEDNE, Jahnova 1328, 535 01 Přelouč, IČ: 75558238, tel: 603 195 596, e-mail: info@atelier-poledne.cz