Projektování historických objektů (kulturních památek), bytových a polyfunkčních objektů, skladovacích a sportovních hal

Historie firmy:

Atelier Poledne byl založen v roce 2004.
 

Činnost firmy:

Projekční kancelář zabývající se projektovou a inženýrskou činností ve výstavbě. Vyhotovujeme kompletní zpracování projektové dokumentace (stavební část, vodovod a kanalizace,vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, statika, požárně-bezpečnostní řešení, geologie, geodézie, doprava apod.). Nabízíme kompletní projekční služby při všech výkonových fázích s možností autorského a technického dozoru.

 

  • rekonstrukce kulturních památek
  • urbanistické studie
  • projekce novostaveb polyfunkčních, bytových a rodinných domů (studie, projekty pro stavební povolení, prováděcí projektové dokumentace, ralizační dokumentace)
  • projekce průmyslových objektů, skladových hal, administrativních budov a sportovních zařízení
  • pasporty objektů
  • projekce inženýrský staveb
  • inženýrská činnost v projektové fázi
  • inženýrská činnost při realizaci
  • autorský a technický dozor

Ing. Lukáš Poledne

autorizovaný inženýr ČKAIT 0012077

*14. 3. 1983 v Pardubicích.
1998-2002 Střední průmyslová škola stavební v Hradci králové.
2002-2008 Stavební fakulta VUT v Brně obor architektura a pozemní stavby, diplomová práce Polyfunkční dům Dolní Břežany u doc. Ing. Jana Škramlíka a Ing. Moniky Manychové. Během studia absolvoval pracovní stáže v různých architektonických ateliérech.
Od roku 2006 zodpovědný projektant
Od roku 2011 hlavní inženýr projektu
Od roku 2012 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Některé z projektů vedených Ing. L. Polednem:

Rekonstrukce Městského divadla Mladá Boleslav přístavba nové scény, Ústřední vstupní objekt mezi Salmovským a Schwarzenberským palácem, Hradby – rekonstrukce mezi Gočárovým schodištěm a schodištěm Bono Publico, Rekonstrukce objektu „U Zlatého Gryfa“, Rekonstrukce historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Rekonstrukce domu „U Zlatého klíče“,Rekonstrukce kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích.

Ing. arch. Martin Maj

*31. 7. 1991 v Pardubicích.
2007-2011 Gymnázium Pardubice, Dašická 1083
2011-2017 Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství, diplomová práce
Interaktivní muzeum Mladá Boleslav u Prof. Ing. arch. Michala Hlaváčka. Během studia absolvoval pracovní stáže v různých architektonických ateliérech
Od roku 2015 Zodpovědný projektant
Od roku 2017 Hlavní inženýr projektu
Od roku 2019 Vedoucí projektant - hlavní architekt

Některé z projektů vedených Ing. arch. M. Majem:
Rekonstrukce hotelu Vltavan Sedlčany, Nástavba základní školy Praha Dubeč, Přestavba bývalé kotelny v Praze Petrovicích, Společenské centrum Nupaky, Novostavba dvojdomu v Peci pod Sněžkou, Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144 v Nové Pace (bývalý klášter Paulánů), Rekonstrukce kláštera v ulici Thunovská v Praze, Rekonstrukce bytového domu Valdštejnské náměstí 7 v Praze, Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Přestavba areálu El Nino Parfum v Nové Pace, Přestavba trafostanic na občanskou a bytovou vybavenost, Rekonstrukce objektu - Ocelářská 1272/21 Praha, Revitalizace bývalé administrativní budovy areálu SSAZ, p. č. 3410/22 Nová Paka, Stavební úpravy Základní školy Trhový Štěpánov