Změna stavby p.č. 660/1 Praha

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha - Háje
Stupeň PD: investiční záměr změny stavby - přístavba a změna užívání

 

Urbanistické a architektonické řešení

 

 

Stávající objekt se nachází v obytné zástavbě městské části Praha 11 Háje. Objekt na pozemku parc. č. 660/1 nyní slouží jako sklad malířských potřeb.

 

Řešené území se nachází na pozemcích parc. č. 660/1, 660/2, 661/16, Háje.Předmětem investičního záměru je rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu bývalého skladu malířských potřeb za účelem provozování prodejny. S plánovanou změnou dojde k úpravě stávajícího křížení chodníku a příjezdové komunikace (osazení světlené signalizace, vyznačení přechodu pro chodce). Dále bude vybudován bezbariérový přístup na pozemku parc. č. 661/16 k hlavnímu vstupu.

 

Návrhem vznikne jednopodlažní přístavba k severní fasádě tvořící se stávajícím objektem jeden funkční celek o rozměrech cca 5,5 x 8,85 m. Přistavěním stávajícího objektu vznikne prostor s volnou dispozicí vhodný pro různé uspořádání prodejních artiklů. Na manipulační prostor navazuje hygienické zázemí zaměstnanců a schodiště do suterénu, ve kterém se nachází sklad sloužící objektu. Z manipulačního prostoru je rovněž přístupný samotný prodejní prostor, na který je napojena kancelář.Fasáda přistavované části objektu bude se stávajícím objektem tvořit jeden architektonický celek.

Fotogalerie reference