Změna stavby p.č. 660/1 Praha

Projekt: květen 2018
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha - Háje
Stupeň PD: investiční záměr změny stavby - přístavba a změna užívání

 

Urbanistické a architektonické řešení

 

 

Stávající objekt se nachází v obytné zástavbě městské části Praha 11 Háje. Objekt na pozemku parc. č. 660/1 nyní slouží jako sklad malířských potřeb.

 

Řešené území se nachází na pozemcích parc. č. 660/1, 660/2, 661/16, Háje.Předmětem investičního záměru je rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu bývalého skladu malířských potřeb za účelem provozování prodejny. S plánovanou změnou dojde k úpravě stávajícího křížení chodníku a příjezdové komunikace (osazení světlené signalizace, vyznačení přechodu pro chodce). Dále bude vybudován bezbariérový přístup na pozemku parc. č. 661/16 k hlavnímu vstupu.

 

Návrhem vznikne jednopodlažní přístavba k severní fasádě tvořící se stávajícím objektem jeden funkční celek o rozměrech cca 5,5 x 8,85 m. Přistavěním stávajícího objektu vznikne prostor s volnou dispozicí vhodný pro různé uspořádání prodejních artiklů. Na manipulační prostor navazuje hygienické zázemí zaměstnanců a schodiště do suterénu, ve kterém se nachází sklad sloužící objektu. Z manipulačního prostoru je rovněž přístupný samotný prodejní prostor, na který je napojena kancelář.Fasáda přistavované části objektu bude se stávajícím objektem tvořit jeden architektonický celek.

Fotogalerie reference

Vizualizace Půdorys Ortofoto
Ing. Lukáš POLEDNE, Jahnova 1328, 535 01 Přelouč, IČ: 75558238, tel: 603 195 596, e-mail: info@atelier-poledne.cz