Změna stavby p.č. 3198 Praha

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha - Chodov
Stupeň PD: investiční záměr změny stavby - nadstavby a změna užívání.

 

Urbanistické a architektonické řešení

 

 

Stávající objekt se nachází v obytné zástavbě městské části Praha 11 Chodov. Objekt původně sloužil jako trafostanice, která byla vyřazena z distribuční soustavy.

Předmětem návrhu je rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu, jehož vnitřní prostor byl původně uspořádán pro technologii transformace elektrické energie. Ubouráním části výšky objektu a její nástavbě dojde k efektivnímu využití objemu stavby, jehož výška nyní bude dosahovat výškové úrovně přilehlé budovy. Na východní straně objektu dojde ke zrušení stávající rampy a v rámci zastavěné plochy rampy bude vybudován jednopodlažní přístavek tak, aby bylo umožněno parkování vozidel uvnitř objektu (stávající šířka mezi stěnami je nedostačující). Výšková úroveň podlahy východní části se sníží na úroveň přiléhajícího terénu tak, aby byl umožněn vjezd vozidel do objektu. V 1.NP vzniknou parkovací stání pro 3 automobily, kancelář a horizontální a vertikální komunikace. Ve 2. a 3. NP vzniknou dvě ubytovací jednotky (jedna ubytovací jednotka/patro), kde každá obsahuje obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 pokoje, ložnici, 2 koupelny a komunikace.

 

Fasáda objektu bude opticky členěna na dvě části, spodní část obsahující převážně pomocné prostory a horní část obsahující ubytovací jednotky. Hmota bude výškově sjednocena s přiléhající stavbou.

Fotogalerie reference