Změna stavby p.č. 1249/1, 1250, 1251 Praha

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha - Háje
Stupeň PD: investiční záměr změny stavby - přístavba

 

Urbanistické a architektonické řešení

 

 

Stávající objekt se nachází v obytné zástavbě městské části Praha 11 Háje. Objekt na pozemku parc. č. 1251 nyní slouží jako provozovna čistírny oděvů, koberců a kůže. Řešené území se nachází na pozemcích parc. č. 1250, 1251, 1249/1.

 

Předmětem investičního záměru je rozšíření stávající provozovny čistírny oděvů, koberců a kůže a přístavba dvou provozně nezávislých jednotek – úpravny oděvů, galanterie a obchodní jednotky s prodejem kávy. S plánovanou změnou souvisí i vytvoření 4 nových parkovacích stání u objektu a rozšíření zpevněné plochy před objektem.

Návrhem vznikne jednopodlažní přístavba funkčně rozdělená na tři části se společným venkovním nástupním prostorem. Půdorysně dojde k rozšíření západním směrem o cca 2,2 m, východně cca 7,25 a jižně cca 7,3 m. Přistavěním stávajícího objektu ze dvou stran vznikne mezi hmotami krytý prostor, který bude sloužit k orientaci a odpočinku zákazníků. Z krytého prostoru bude přístupné hygienické zázemí pro zákazníky. Fasáda přistavované části objektu bude se stávajícím objektem tvořit jeden architektonický celek.

V okolí objektu budou vysazeny nové stromy.

Fotogalerie reference