Změna stavby p.č. 1179/103 Praha

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha - Háje
Stupeň PD: investiční záměr změny stavby.

 

Urbanistické a architektonické řešení

 

 

Stávající objekt se nachází v obytné zástavbě městské části Praha 11 Háje. Objekt původně sloužil jako trafostanice, která byla vyřazena z distribuční soustavy.

 

Předmětem návrhu je vestavba do stávajícího objektu, jehož vnitřní prostor byl původně uspořádán pro technologii transformace elektrické energie. Vestavbou podlaží tak dochází k efektivnímu využití prostoru. Na severní straně objektu dojde ke zrušení stávající rampy a výšková úroveň podlahy zadní části se sníží na úroveň přiléhajícího terénu. V 1.NP vznikne dílna, kancelář a prostor pro příjem/expedici zboží. Ve 2.NP vznikne zázemí pro zaměstnance, digitální značení a pomocný prostor. Fasáda objektu bude doplněna o nová okna, kde zároveň budou využity i stávající otvory. Hmota bude výškově gradovat v jihozápadním rohu, což dodá stavbě dynamičnost a moderní vzhled a zároveň nejvyšší bod bude moct sloužit pro umístění loga firmy.

Mezi chodníkem v ulici Matúškova a jižní fasádou bude dorovnán terén a dojde k vysazení keřovité zeleně, což zpříjemní uliční prostor, tak i částečně zastíní vnitřní prostor budovy 1. NP.

Fotogalerie reference