Změna prodejního a sklad. areálu

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha - Hloubětín
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Projekt řeší úpravu realizačního projektu „Prodejní a skladovací areál Raab Karcher Staviva a.s“ dle požadavku investora. Projekt změna stavby před dokončením zahrnuje úpravu parkovacích stání, připojení půjčovny nářadí a změnu typu reklamního poutače.

Projekt řeší prodejní a skladovací objekt Raab Karcer Staviva s přilehlým parkovištěm pro vozy zákazníků a zásobovací komunikaci. Prodejna je řešena tak, aby vyhovovala investorovým požadavkům na provoz, tak i funkčním a estetickým zásadám.

Areál se nachází v katastrálním území Hloubětín, jeho celková rozloha je 9 597 m2.

Umístění prodejní a skladové haly pro RAAB KARCHER Staviva a.s. a parkovišť je navržené vzhledem k tvaru pozemku. Objekt prodejní haly je spojen s halou skladu a tvoří jeden objekt. Na sklad navazuje zpevněná plocha pro skladování velkorozměrového zboží. Příjezd do areálu je z ulice Poděbradské přes společnou příjezdní komunikaci k areálu Tesly. Hlavní vjezd pro zákazníky navazuje na parkoviště s přímou vazbou na prodejnu. Zásobování areálu je uvažováno pomocí zásobovací komunikace vedoucí za prodejním objektem a ústící do manipulační plochy před sklady. Pozemky jsou vymezené na západní straně příjezdovou komunikací k areálu Tesla, na severní straně přiléhá objekt benzínové pumpy firmy Benzina. Východní a jižní strana je vymezená okolními parcelami.

Celková plocha pozemku: 9 597 m2
Zastavěná plocha: 2 920 m2
Obestavěný prostor: 30 806 m3
Počet podlaží: 1

Fotogalerie reference