Zásobník

Projekt: leden 2014
Druh stavby: novostavba
Místo stavby: Nová Paka
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby


Řešené území je na parcele 134/4, katastrální území Kumburský Újezd, prostor úrovňové stykové křižovatky silnic I/16 a III/28414. Ochranná pásma výše uvedených silnic jsou: silnice I/ 16 – 50 m od osy komunikace a silnice III/28414 – 15 m, dále pak je rozhledový trojúhelník, přičemž strany rozhledového trojúhelníku se stanovují na 100 m u silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice hlavní a na 55 m u silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice vedlejší. Navrhovaná stavba je mimo ochranná pásma a rozhledový trojúhelník.

Zásobník je složen ze tří částí. První část je samostatný zásobník, který je vytvořen z upraveného lodního kontejneru ISO 40´ 1aa, včetně výsypky a potrubí pro pneumatické plnění, o rozměrech 2,6x2,5x12 m a o užitném objemu pro sypké hmoty cca 45 m3. Druhou částí je zastřešení revizního prostoru, včetně revizních dvířek, o rozměru – průměr 2 m a výšky 2 m. Třetí částí je opláštění konstrukce (ochrana proti přehřívání zásobníku) včetně revizního žebříku.

Složený zásobník bude o půdorysných rozměrech 3020x3020 mm a výšce 14,2 m. Tento zásobník bude uložen na betonový základ a jištěn systémem 4 táhel. V navrženém zásobníku bude umístěna travní luční směs s přídavkem křemičitého písku, pro obnovu lučních ploch. Majitel zásobníku bude používat tuto směs na obnovu pozemku.

Fotogalerie reference

Vizualizace Vizualizace Vizualizace Vizualizace Vizualizace
Ing. Lukáš POLEDNE, Jahnova 1328, 535 01 Přelouč, IČ: 75558238, tel: 603 195 596, e-mail: info@atelier-poledne.cz