Výstavba 2 rodinnych domků

Druh stavby: novostavba
Místo stavby: Železnice
Stupeň PD: investiční záměr s návrhem

 

Urbanistické a architektonické řešení

 

 

Novostavby budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu okolní zástavby.

Fotogalerie reference