Vinice Mladá Boleslav

Projekt: říjen 2010
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Mladá Boleslav
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

V rámci celkové úpravy Ptácké ulice byl rekonstruován i historický objekt Podstupenského pramene s navazujícím dvorem. Zdí ohraničený prostor vznikl po demolici zastřešení a dříve kryl vstup do pěti ve skále tesaných sklepů. V rámci obnovy Podstupenského pramene byly opraveny lemující zdi na západní straně a do vjezdu do dvora, u většiny vstupů do sklepů byly navrženy mřížová vrata. Oprava zahrnula i zádlažbu dvora.

Vstup do sklepu je rámován opěrnou zdí zakončenou korunou z plochých pískovcových desek. Na severní straně byla v minulosti vyzděna štítová zeď. Projekt stabilizace skalních svahů řešil též opravu těchto zdí. Dále bylo navrženo schodiště v návaznosti na pochozí střechu Podstupenského pramene na základě nalezených fragmentů dvou zídek, které patrně lemovaly schodiště zpřístupňující vyšší terasy ve skalním masívu. Nad schodištěm jsou další zídky situované po vrstevnici.

Od boční zdi schodiště byla v minulosti realizována mohutná opěrka zakončena na konci opět štítovou zdí nad dnes již odstraněnou vestavbou.
Projekt vinice vychází z výše popsaného stavu svahu, využívá 3 již definované terasy ve svahu pro vysazení révy vinné. Projekt předepisuje úpravy zeminy a povrchu, odstranění náletové zeleně a přístupová schodiště na terasy.

Materiály byly vybrány s ohledem na jejich šetrnost k životnímu prostředí a na jejich vzhled. 

Fotogalerie reference