Vestavba do podkroví

Druh stavby: vestavba
Místo stavby: Praha
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Část prostoru krovu je v současné době vyklizena a nevyužívána. Záměrem vestavby je přeměna tohoto prostoru pro rozšíření obytné plochy sousední nebytové jednotky. Stávající nebytový prostor investora bude propojen s nově upravenou částí využívanou především k obytným účelům. Vyšší část krovu směrem do dvora bude, mezi komínovými tělesy, upravena na vikýř a budou osazena nová okna. Krov bude zateplen a bude položena nová plechová krytina.

Fotogalerie reference