Stavební úpravy opěrných zdí Mladá Boleslav

Projekt: srpen 2013
Druh stavby: stavební úpravy
Místo stavby: Mladá Boleslav
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Architektonické řešení spojovacího schodiště nesmí negativně ovlivnit pohled na historické zdivo mezi objektem tzv. „židovské školy“ a templem. Přirozený tvar skalního masivu byl v minulosti opakovaně upravován. Spojovací schodiště je navrženo do uměle upravené deprese, kam byly soustředěny spadiště kanalizačních tras. V rámci projektové přípravy bude jednáno o náhradě železobetonových tubusů speciálními litinovými rourami.

Schodiště je řešeno nosnou ocelovou subtilní konstrukcí. Jednotlivé podesty jsou kotveny do pískovcového masivu a propojují je ramena se schodišťovými stupni. Celková trasa výstupu odpovídá profilu terénu a tak negativně neovlivňuje vzhled této části historického středu města. Pro začlenění do okolí jsou zábradlí navržena jako kovové rámy, vyplněné z vnitřní strany nekorodující sítí, z pohledové strany jsou na rám upevněny větve akátu. Nástup do schodiště je z upraveného suťového kuželu pod depresí, čtyři schodišťová ramena zakrývají betonový tubus a další tři ramena sledují terén až pod úpatí opěrné zdi. Dva úseky schodiště vedou po vnějším líci zdi na vyhlídkovou plošinu na úrovni Krajířovy ulice. Na plošinu se umístí informační panely popisující historii města i objektů v údolí Jizery. Další informace navrhujeme situovat i na nižších podestách. Atraktivnost výstupu z úrovně Ptácké ulice do historického středu města napomůže i časomíra, která s ohledem na věk uživatele zhodnotí i jeho fyzickou kondici.

Před instalací schodiště bude postupně v úsecích rekonstruována i opěrná zeď. Z líce zdi se odstraní vrstva cementové malty, stávající drenážní výtoky, které dnes způsobují podmáčení základové spáry zdiva, se zaslepí. Za rubem zdi se vloží nový odvodňovací systém, který vodu bezpečně svede do kanalizačního spadiště. Zdivo bude staticky zabezpečeno pomocí nosné lamely zakotvené z vnitřní strany zdiva. 

Fotogalerie reference