Revitalizace veltruského parku

Projekt: únor 2012
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Areál SZ Veltrusy
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Zámecký park ve Veltrusech byl založen v letech 1764-1830. Jeho vznik je úzce spjat se vznikem zámku.

Navrhované mostní objekty byly řešeny převážně podle dochovaných historických podkladů popřípadě historických analogií obdobných parků, situovaných do období v vzniku Veltruského areálu. Mosty se mají plně začlenit a doplnit zachovalou parkovou architekturu a poskytnout ucelený obraz o její původní podobě.

Navržené mosty jsou převážně dřevěné s využitím kamenných či ocelových prvků tam, kde je to vhodné.

Soudobé technologie byly navrhovány vmístech, kde je historické řešení jednoznačně překonané a užití novodobých technologií významně přispěje k prodloužení životnosti stavby. V návrhu je však dbáno na skrytí těchto novodobých konstrukcí a jejich nerušivé začlenění do celkového historického rázu mostů.

Na základěpožadavku památkové péče a správy zámku na vzhled mostů, umístěných v historicky a architektnonicky velmi cenném prostředí, vedeného snahou o maximální možné začlenění, vychází návrh z dostupných historických podkladů.

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní nároky na mostní zábradlí v době vzniku historických předloh byly odlišné než v současnosti, nebylo možno vyhovět stávajícím platným předpisům o uspořádání výplně zábradlí mezi madlem a mostovkou. Proto se předpokládá ODPOVĚDNÉ A POUČENÉ chování všech návštěvníků parku, na které bude apelováno v provozním řádu parku u všech vstupů. Děti smí mostní objekty přecházet jen v doprovodu rodičů.

Po ukončení zkušebního provozu bude vyhodnocena na základě provozu bezpečnost zábradlí a případně rozhodnuto o jejím zvýšení opatřením zábradlí z vnitřní strany sítí z nerezových vláken. 

Fotogalerie reference