Rekonstrukce objektu Belgická

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha 2 - Vinohrady
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Rekonstrukce objektu řeší prostory domu v Belgické ulici čp. 25/67 v Praze 2. Jedná se o dříve činžovní dům, dnes majetek Židovské obce, s klasickou zděnou nosnou konstrukcí, běžnou pro domy stavěné v 1. polovině 20. let ve čtvrti Vinohrady. Dům byl v poslední době i několikrát stavebně upravován (nové požární schodiště ústící do vnitrobloku, úprava uliční fasády, úprava římsy).

V suterénu jsou zaklenuté místnosti i prostory s cihelnými klenbami ukládanými do traverz. Stropy v jednotlivých patrech jsou trámové, křížení obou kolmých traktů v místě schodiště je zajištěno průvlaky, které jsou patrné v prostoru schodišťové haly. Úroveň přízemí je zvýšena oproti chodníku o polovinu patra.

V rámci I. etapy byla rekonstruována počítačová učebna v prvním patře, učebna fyziky ve druhém patře, vrátnice v přízemí a suterén.
V II. etapě byla provedena vestavba do krovu, rekonstrukce prostorů v přízemí až III. patře (mimo prostor určený pro mateřskou školku), jenž nebyly zahrnuty v I. etapě, oprava části střech.
III.a etapa zahrnovala rekonstrukci tělocvičny.

III.b etapa řeší:
- prostory suterénu v dvorním křídle a rozšíření jídelny
- hygienické zázemí a šatny tělocvičny, prostor plánované mateřské školky, vytvoření školní dílny, úprava hlavního vstupu včetně schodiště a hygienické zázemí v přízemí
- centrální schodiště školy s výtahem a strojovnou včetně dojezdů, úprava vstupního schodiště a montáž schodišťové plošiny
- v dvorním křídle 1. patra dvě učebny a cvičná kuchyň
- dětské a sportovní hřiště v prostoru dvora

Fotogalerie reference