Rekonstrukce koleje AMU

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha 1
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Objekt slouží jako vysokoškolská kolej studentů AMU s kapacitou 180 osob. Jednotlivé pokoje jsou dvou nebo třílůžkové a nemají  samostatné hygienické zázemí. Umývárny, WC a sprchy jsou společné vždy pro celé podlaží. Stávající kapacita je nedostatečná. Na každém patře je umístěna společná kuchyňka. Pokoje pro ubytování studentů jsou od přízemí až po 4. patro. Část přízemí je využívána pro administrativu koleje, cvičné místnosti studentů hudební fakulty, sklady, klubovnu a vrátnici. V suterénu jsou umístěny sklady, plynová kotelna, cvičebna varhan a restaurace se zázemím. Provoz restaurace, která slouží také pro veřejnost, probíhá za nevyhovujících hygienických podmínek. Přístupem do restaurace přes vnitřní dvůr, tak může dojit k nekontrolovanému pohybu cizích osob po koleji.

Navrhované řešení – dispoziční řešení zohledňuje požadavky AMU, vychází z nových požadavků norem a směrnice MZd. a umožňuje bezbariérový přístup do objektu dle vyhlášky 369/2001 Sb. Architektonická koncepce zachovává dispoziční řešení původního objektu. Dojde k rekonstrukci architektonicky hodnotné fasády objektu, restaurování umělecko-řemeslných prvků interiéru (štuková výzdoba, vitrážová okna schodiště, kazetové dveře s profilovanou zárubni, zábradlí apod.).

Ve vstupní hale je umístěna vrátnice s navazujícími kancelářemi, hygienickým zázemím a denní místností. Ze vstupní haly je přístupný výtah umožňující bezbariérový vstup do objektu. V návaznosti na horní podestu výtahu je umístěný pokoj s parametry umožňujícími pohyb osob s omezenou pohyblivostí. Pokoj je navržený včetně samostatného hygienického zázemí vybaveného dle vyhlášky 369/2001 Sb. Ve středním křídle uličního traktu bude klub s barovým pultem a zázemím, místnost s internetem a prostorem pro prodejní automaty. Barový pult bude sloužit pro samoobslužné občerstvení studentů při vlastních akcích (nápoje, káva, balené cukrovinky a bagety). V západním křídle přízemí jsou studentské pokoje. Pokoje jsou řešené jako ubytovací buňky (většinou dvě ložnice se společnou předsíňkou, z které je přístupné hygienické zázemí). V závěru boční chodby je situována společná kuchyňka. Rovněž ve středním traktu (do dvorní strany) jsou navržené pokoje. Vzhledem k úzkému vnitřnímu dvoru není dostatečné denní osvětlení v pokoji blíže výtahu (v přízemí a 1. patře). Tyto pokoje budou sloužit pouze pro příležitostné ubytování. Na západním konci chodby středního traktu je v místě původního světlíku navržený výtah, který propojuje všechny patra. Výtah bude mít rozměry kabiny 1100/2100 mm a bude sloužit i jako evakuační výtah.

V 2., 3. patře mají studentské pokoje shodnou dispozici. Pokoje jsou řešené také jako ubytovací buňky (většinou dvě ložnice se společnou předsíňkou, z které je přístupné hygienické zázemí). Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové. Vždy dva pokoje tvoří buňku se společnou předsíní, ze které je přístupna koupelna se dvěma umývadly a sprchovým koutem a samostatné WC. Předsíně jsou situované v novém vloženém traktu, jenž je vedený podél střední chodby. V předsíních jsou skříně pro uložení věcí studentů. Každý pokoj bude vybavený 40 l ledničkou.

V padesátých letech minulého století byly do krovu vloženy pultové vikýře, což umožnilo rozšíření 4. patra o další pokoje. Členění na pokoje je dáno plnými vazbami krovu. Vždy dva pokoje tvoří buňku se společnou předsíní, ze které je přístupna koupelna se dvěma umývadly a sprchovým koutem a samostatné WC. Výjimku tvoří několik samostatných pokojů, jenž mají koupelnu vybavenou sprchovým koutem, umývadlem a WC.

V závěru bočních chodeb jsou situované společné kuchyňky. Kuchyňky budou vybavené elektrickým vestavěným dvouplotýnkovým vařičem, mikrovlnou troubou a varnou konvicí. Z chodeb jsou rovněž přístupné úklidové komory.

V západním křídle a středním traktu suterénu jsou navržené cvičné místnosti s hygienickým zázemím. Vedle schodiště je navržená místnost, kde budou dvě pračky a sušičky sloužící pro samoobslužné praní osobního šatstva studentů. Pračky a sušičky budou vybavené automatem na mince nebo žetony.

Ve východním křídle jsou situovány šatny úklidu, sklad, údržbářská dílna se šatnou a hygienické zázemí. V blízkosti výtahu u vstupu do objektu jsou navržené čisté a špinavé sklady prádla, sklad čistících prostředků, technická místnost s HUV a sklad odpadků. V suterénu je rovněž regulační stanice plynu přístupná přes sklad. Stávající kotelna bude rozdělená na vlastní kotelnu a prostor pro VZT a velín MaR.

Fotogalerie reference