Rekonstrukce hospodářských objektů

Projekt: duben 2009
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Jezeří u Mostu
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Původně středověký hrad založený pány ze Rvenic roku 1365, byl Mikulášem Hochhauserem z Hochhausu v polovině 16. století upraven na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře byl zámek zkonfiskován a roku 1623 jej koupil rod Lobkowiczů. Po rozsáhlém požáru roku 1649 prošel první barokní přestavbou. Svoji nynější podobu však získal až po druhém požáru v roce 1713. Nová zámecká budova byla postavena ve stylu vrcholného baroka na půdorysu písmene „H“.

Na východní straně pod hradbou jsou situované hospodářské objekty. Jsou tvořené přízemní části přimknuté k hradbě a zastřešené pultovou střechou. Vymezené na jižní straně domem správce, na severní straně rohovým domem. Hřeben střechy je v úrovni parapetu terasové zdi. Prosvětlení půdy je pomocí dvou řad volských ok. Ve střeše jsou dva vikýře.

Objekty jsou ve velmi špatném stavu, částečně zřícené. Části střechy jsou propadlé, včetně dřevěných stropů. Zdivo je poškozené zatékáním, s viditelnými prasklinami, střední část obvodové stěny je rozpadlá. Hlavně obvodové zdivo podléhající vnějšímu prostředí a zatékání vykazuje statické poruchy. Omítky jsou degradované. Výplně otvorů z větší části chybí nebo jsou dochovány pouze zbytky.

Hospodářský objekt je tvořený celkem 7 místnostmi. Místnosti jsou zaklenuté, dvě místnosti ve středu objektu mají propadlý strop. Další místnosti mají zastropení pomocí ocelových nosníků s cihelnou klenbou. Zdivo budovy je smíšené z kamenů a cihel plných. Krytí střechy je taškovou krytinou – bobrovkami. V rámci obnovy těchto objektů bude upravena plocha před vstupem, vymezena opěrnou stěnou se schodištěm do okolního terénu.

Fotogalerie reference