Rekonstrukce historické budovy Uměleckoprůmyslového muzea

Projekt: květen 2012
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha - Josefov
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Stavební úpravy se odehrávají na stávajícím pozemku parc. č. 35, 36, 37, ul. 17. listopadu 2, Široká 1 v kat. území Josefov 727008.

Zohledňuje požadavky uživatele UPM, vychází z nových požadavků norem a směrnice MZd. a umožňuje bezbariérový přístup do objektu dle vyhlášky 369/2001 Sb. Architektonická koncepce zachovává dispozičřešení původního objektu. Dochází k rekonstrukci architektonicky hodnotné fasády objektu, restaurování umělecko- řemeslných prvků interiéru (štuková výzdoba, dřevěšpaletová okna, knihovna, dřevěné dveře apod.).

Hlavní vstup do objektu je situován na osu stavby z ulice 17. listopadu. Ve vstupní hale je umístěna kancelář dozoru, vstup do prodeje vstupenek spojeného s informacemi a obchodem suvenýrů a drobných předmětů. Bezbariérový vstup je zajištěn z ulice Široká přes zahradu a bočním vchodem do vstupního sálu určeného pro přechodné výstavy. Z něj se vchází do centrální chodby ze které jsou vstupy do restaurace, salónku, již zmíněného obchodu s prodejem vstupenek a na hlavní hygienické zařízení s parametry umožňujícími pohyb osob s omezenou pohyblivostí. Ve střední části objektu je navržena šatna, zásobovací plošina a hlavní vertikální komunikace tvořená dvouramenným schodištěm a dvojicí výtahů. Jeden z dvojice výtahů bude splňovat parametry pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu. Na severní straně objektu je pak umístěn přednáškový sál, kanceláře a sklad knihovny. Na severovýchodním nároží se pak nalézá točité personální schodiště.

Do suterénu objektu jsou umístěna provozní zázemí restaurace včetně šaten, technických místností (strojovna VZT, trafostanice, rozvodna, technická místnost s vodoměrem a kotelna), šatny zaměstnanců UPM a sklady knihovny.

Ve 2. nadzemním podlaží se nachází knihovna navazujícím skladem a zázemím. Ostatní prostory na jednotlivých podlažích již plní funkci výstavních sálů. V mezipatře ve 3. nadzemním podlaží jsou pak ponechány kancelářské prostory s ředitelstvím.

V prostoru krovu bude stávající vestavba, která plnila funkci depozitářů, nahrazena kancelářským provozem s příručními sklady a zázemím tvořeným WC, denní místností s čajovou kuchyňkou. Ve středním traktu je pak umístěna strojovna vzduchotechniky, server, telefonní ústředna a fotoateliér. 

Fotogalerie reference