Rekonstrukce domu U Zlatého klíče

Projekt: duben 2013
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha 1
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Objekt je situován v domovní frontě Nerudovy ulice v Praze. Dům se skládá ze dvou hlavních hmot – uliční o pěti nadzemních a jednom podzemní podlaží, zastřešené sedlovou střechou a dvorní o čtyřech nadzemních a dvou podzemních podlažích, zakončenou převážně valbovými střechami. Uliční a dvorní část svírá dvorek přibližně čtvercového půdorysy, do kterého se dům ze dvou stran obrací pavlačemi. V jihozápadní části pozemku se nachází druhý, menší čtvercový dvorek.

Cílem projektu je rehabilitovat hodnotnou architektonickou památku. Zejména bude provedeno odstranění nevhodných zásahů, provedených vprůběhu devadesátých let 20. století. V 1.NP uličního traktu, po stranách průchodu do dvora budou dva obchody. Na hlavním dvoře se pod lehkou transparentní konstrukcí zastřešení bude nacházet recepce a hotelová lobby. Vzadní části dvorního křídla bude snídárna s přípravnou.

V prvním podzemním podlaží bude klub a fitness se zázemím, sloužící potřebám hostů. Ve druhém podzemním podlaží bude situováno sauna a relaxační místnost.Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží budou umístěny hotelové pokoje. Fasády objektu budou obnoveny do stavu dokumentovaného historickými fotografiemi a provedenými restaurátorskými průzkumy.

i rekonstrukci objektu budou používány v maximální možné míře tradiční technologie, používány vdobě vzniku objektu. Zásahy do stávajících historických konstrukcí budou omezeny jen nejnutnější zásahy. Dochované historické prvky budou ochráněny a uplatněny v rámci nového využití budovy. 

Fotogalerie reference