Rekonstrukce domu U Zlaté štiky

Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Olomouc
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Dům je dvoupatrový, částečně podsklepený, nepravidelného čtyřúhelníkového půdorysu. Zakončuje uliční frontu ulic Ztracené, Michalské a Mahlerovy a svým jižním štítem, který je nejvýstavnější, ústí do Horního náměstí. Na severu půdorysu domu je dvůr s pavlačemi. Původní, jednopatrový gotický objekt, byl po požáru při renesančních úpravách úplně přestavěn, takže z období gotického zbyly jen sklepy. Z této doby pochází přízemní klenuté prostory a schodiště do pater. Následuje několik barokních přestaveb a klasicistní přestavba průčelí. Žádná z přestaveb však nezměnila původní středověkou dispozici domu s vnitřním dvorem.

Nosné zdivo domu je jen málo porušené od zatékání. Pouze stropy nad 2. patrem jsou částečně poškozeny od zatékání a pravděpodobně budou muset být rekonstruovány. Střešní krov je ve dvorní části úplně znehodnocen a potřebuje co nejdříve opravu. Krov nad jižním křídlem je zachovalý a pro svou nespornou kvalitu odvážného statického řešení si zaslouží citlivou obnovu. Veškeré výplně otvorů jsou znehodnocené. Nejcennější kusy musí být restaurovány a ostatní vyměněny za nové. Stejně tak i vnitřní povrchy stropů a stěn. Zde je nutno respektovat výsledky stavebně historického průzkumu z března 1996. Vnitřní instalace musí být všechny provedeny nové, včetně ležaté kanalizace (hlavně ve sklepích).

Venkovní omítky jsou v ulici Ztracené a Michalské v dobrém stavu. Pouze omítka v ulici Mahlerově je zvětralá a zčásti v přízemí opadaná a bude muset být podrobena sanaci, včetně části obvodového zdiva.

Fotogalerie reference