Reklamní pylon pro El Nino Parfum s. r. o.

Projekt: leden 2014
Druh stavby: Reklamní pylon
Místo stavby: Nová Paka
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby


Řešené území je na parcele 3619/5, katastrální území Nová Paka, v těsné blízkosti hranice pozemku. Pylon je umístěn mezi stávajícím oplocením a stávajícím parkovištěm.

Reklamní pylon je složen ze dvou částí. První část tvoří železobetonový dřík vystupující 200-700 mm nad přilehlý terén, podrobně viz část statika. Druhou část tvoří typová ocelová konstrukce včetně opláštění. Tuto část bude realizovat specializovaná firma.

Reklamní pylon bude o půdorysných rozměrech 2x0,5 m a výšce 8 m.

Fotogalerie reference

Vizualizace 1NP Vizualizace Vizualizace Pohledy Řezy Situace Vizualizace
Ing. Lukáš POLEDNE, Jahnova 1328, 535 01 Přelouč, IČ: 75558238, tel: 603 195 596, e-mail: info@atelier-poledne.cz