Reklamní pylon pro El Nino Parfum s. r. o.

Druh stavby: Reklamní pylon
Místo stavby: Nová Paka
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby


Řešené území je na parcele 3619/5, katastrální území Nová Paka, v těsné blízkosti hranice pozemku. Pylon je umístěn mezi stávajícím oplocením a stávajícím parkovištěm.

Reklamní pylon je složen ze dvou částí. První část tvoří železobetonový dřík vystupující 200-700 mm nad přilehlý terén, podrobně viz část statika. Druhou část tvoří typová ocelová konstrukce včetně opláštění. Tuto část bude realizovat specializovaná firma.

Reklamní pylon bude o půdorysných rozměrech 2x0,5 m a výšce 8 m.

Fotogalerie reference