Přístavba rodinného domu

Druh stavby: přístavba
Místo stavby: Klenovka
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Přístavba je situována na parcele č. 33/1 a 19 k.ú. Přelouč, okres Pardubice. Zájmová plocha pro přístavbu se nachází ve středu obce, čp. 17. Sousední a další parcely jsou zastavěny solitérními rodinnými domy ze 70. let minulého století. Parcela, na které zamýšlí stavebník postavit přístavbu, je svažitá směrem od komunikace, převážně zatravněná.

Přístavba přiléhá ke stávajícímu domu ze severozápadní strany. Vnitřní dispozice vychází z potřeb a nároků investora. Přístavba je jednopodlažní s částečným podsklepením, kde vzniká prostor sklepu. Po vstupu do objektu je umístěno zádveří, odtud je přístup do technické místnosti a do chodby bytové jednotky. Po vstupu ze zádveří je umístěna chodba s hygienickým zázemím (WC a koupelna) a vstup do stávajícího domu. Z této chodby se vchází do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou a dále pak do ložnice.

Přístavba je zastřešena sedlovou střechou se stejným sklonem střešních rovin, jako je stávající dům. Barevnost fasády, tvar oken a dveří dle stávajícího rodinného domu.

Fotogalerie reference