Přístavba nové bytové jednotky

Druh stavby: přístavby
Místo stavby: Srch
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Přístavba bytové jednotky je situována na parcele č. 9/10 k.ú. Srch, okres Pardubice. Původním záměrem investora byla rekonstrukce stávajícího domu a úprava pro užívání tělesně postižené osoby. Po širším prozkoumání a zaměření interiéru stávajícího objektu bylo zjištěno že nebude možné v dostatečné míře upravit tento objekt pro bezpečné užívání tělesně postižené osoby. Díky průzkumu došlo k návrhu přístavby bytové jednotky (dále jen PBJ) na pozemku stavebníka.

  Přístavba je řešena kompletně pro užívání tělesně postižené osoby, s vlastním bezbariérovým vstupem a propojena se stávajícím objektem společnou zimní zahradou. Vnitřní dispozice vychází z potřeb a nároků tělesně postižených osob. Hlavní vstup do PBJ je ze severní strany pozemku a je řešen bezbariérově, za hlavním vstupem je umístěno prostorné zádveří s vestavěnými skříněmi. Ze zádveří je umožněn přístup do koupelny a dále pak do obytné části objektu. V koupelně je umístěno umyvadlo, WC s bidetovým sedátkem na stěnách opatřené jedním pevným a jedním sklápěcím madlem. Dále je zde umístěn sprchový kout se sedací sklápěcí lavicí. Sprchový kout je tzv. bezbariérový v úrovní podlahy opatřen sprchovým žlábkem. Po vstupu do obytné části se nachází prostorný obývací pokoj volně propojený s kuchyňskou částí, opticky oddělenou malým „snídaňovým“ pultem. Dále pak je obývací pokoj propojen s místností na  spaní oddělenou vestavěnými skříněmi. Z obytné části je přístupná zimní zahrada spojující PBJ se stávajícím objektem. Ze zimní zahrady je umožněn bezbariérový přístup na  parcelu (zahradu).

Celá PBJ je zastřešena valbovou střechou s nízkým sklonem střešních rovin. Propojovací zimní zahrada má pultové zastřešení s nízkým střešním sklonem.

Fotogalerie reference