Přístavba mateřské školky

Druh stavby: veřejná
Místo stavby: Praha
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu a ulicí U Jeslí. I tento objekt bude obklopen zelení zahrady s venkovní herní plochou pro děti.

Místo má velmi dobrou dopravní obslužnost s návazností na školy dalších stupňů. Areál škol je obklopen vícepodlažní bytovou zástavbou a rodinnými domy, v bezprostřední blízkosti se nachází nákupní středisko se supermarketem.

Venkovní herní plochy areálu budou následně rozšířeny a upraveny náhradou za herní prvky (pískoviště), zrušené pro zastavění novým objektem.

Vlastní budova školky je dvoupodlažní s odlehčenou nástavbou 3.NP na „terase“ spodního podlaží, s kancelářemi, sklady, šatnami personálu a dvěma vloženými bytovými jednotkami dle požadavku zadavatele.

Objekt je propojen krytým proskleným koridorem se stávající budovou školky, resp. společnou kuchyní, jejíž kapacita bude navýšena pro budoucí potřeby areálu mateřských školek.

Zpracované dispoziční a hmotové řešení vychází z možností daného místa. Vnější plášť domu přiznává základní nosnou betonovou konstrukci, barevně se zde opakuje vnitřní rozdělení na 6 tříd mateřské školy, uplatněné v barvě stěn chodby se vstupy do jednotlivých tříd a dále v interiéru.

Prostory jsou vylehčeny prosklenými prosvětlujícími pásy v dělících stěnách pod stropem místností. V jednoduchém obdélníkovém půdorysu tříd je možno pomocí posuvných segmentových stěn oddělit část „ložnice“ pro poobědní odpočinek dětí. Jednoduchý půdorys třídy zároveň umožňuje její využití pro výuku I. stupně základní školy, v případě budoucí potřeby (až 3 třídy v souvislosti s nárazově kolísajícím počtem dětí v jednotlivých ročnících).

Přístup do budovy je veden po rampě od společného parkoviště pro školská zařízení, v ploše nástupu budou pro oživení umístěny barevné plastiky zvířat (slonů), provedené v přírodním materiálu (dřevo) nebo jako laminátová konstrukce.

Fotogalerie reference