Polyfunkční dům GREEN TOWER

Druh stavby: novostavba
Místo stavby: Praha 5 - Řeporyje
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Nová polyfunkční budova nazvaná „Green Tower“ bude vystavěna na Jeremiášově ulici v Praze 5 – Řeporyjích, na pozemcích, které mají tato parcelní čísla: 151/248, 151/290, 151/294.

Objekt je navržen jako železobetonový skelet s železobetonovými monolitickými stropy. Výplňové zdivo je tvořeno tvarovkami Porotherm o tloušťkách 100 a 150 mm. Hlavním komunikačním prvkem v objektu je trojramenné levotočivé schodiště, v jehož zrcadle je umístěn výtah pro imobilní občany. Hlavní vstup do budovy je umístěn na severovýchodní fasádě.

Polyfunkční dům „Green Tower“ je umístěn v západopražské komerční zóně, v blízkosti obchodních center Makro a Delvita. Půdorys budovy je přibližně trojúhelníkového tvaru. Vstupy do objektu jsou celkem tři, včetně hlavního. Dva jsou situovány na severovýchodní fasádu a jeden na severozápadní fasádu. Na této fasádě jsou také umístěna vrata pro zásobování objektu.

Objekt má celkem čtyři nadzemní podlaží. Na úrovni 1.NP se nachází prodejna, sklady, šatny pro muže a ženy, vstupní hala, umývárny a úklidová komora. Ve 2.NP a 3.NP jsou umístěny kanceláře, zasedací místnosti toalety pro muže a ženy, úklidové komory, čajové kuchyňky, sklady kancelářských potřeb a místnosti pro umístění serverů.
Na úrovni 4.NP jsou umístěny kancelářské prostory, zasedací místnosti, sociální zázemí zaměstnanců, čajová kuchyňka a strojovna výtahu. Vzhledem k architektonickému řešení stavby je hlavní částí projektu konstrukce fasády a souvisejících prvků – okna, dveře, prosklené stěny a vitráže na úrovni prvního nadzemního podlaží. S řešením fasády souvisí také stínění okenních a dveřních výplní.

Návrh fasády tedy zahrnuje:
• konstrukční řešení keramického fasádního pláště
• okenní a dveřní výplně
• vitráže a prosklené stěny
• stínící prvky – exteriérové žaluzie
• související klempířské prvky
• oplechování přechodu střešního pláště na svislou konstrukci
• markýza u hlavního vstupu do objektu
• zábradlí na severozápadní straně objektu

Fotogalerie reference