Oprava a rekonstukce areálu klášterů v Českém Krumlově - konvent Bekyň

Projekt: říjen 2011
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Český Krumlov
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Objekt kláštera bekyň se nachází na stávajícím pozemku parc č. 760, k.ú. Český Krumlov, 622931 (č.p.50, zastavěná plocha a nádvoří).

Komplex klášterů klarisek a minoritů je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 37997/3-1066 (klášter klarisek) a 33669/3-1174 (bývalý klášter minoritů), nachází se zároveň v městské památkové rezervaci, která je zapsána i v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Stavebně upravované sklepní prostory pod jižčástí kláštera bekyň budou využívány jako školní galerie. Pro zajištění přímého vstupu do sklepních prostor, bude realizována obnova historického vstupu na západním průčelí objektu. Vstup ze zahrady tzv. Štěpnice bude zajištěn přímým kamenným schodištěm, které bude v úrovni terénu ohraničeno minimálně se uplatňujícím kovaným zábradlím.

Konvent minoritů a bekyň bude v úrovni 2. nadzemního podlaží komunikačně propojen obnoveným dveřním otvorem. Z tohoto důvodu bude provedeno přesunutí stávajících příček v učebnách a s tím nutné stavební úpravy. 

Fotogalerie reference