Odstranění havarijního stavu částí objektu

Projekt: srpen 2013
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha 6
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby

 

Národní kulturní památka Letohrádek Hvězda, obora a bojiště Bílá Hora je zapsána do státního seznamu od 3. 5. 1958 pod číslem rejstříku ÚSKP 11722/1-1500.
Objekt Letohrádku je významnou historickou a stavební památkou v návštěvnicky exponované Oboře na Bílé Hoře. Zásadní rekonstrukce objektu proběhla v polovině minulého století, další stavební úpravy koncem století.

Vlastní Letohrádek slouží jako muzeum, v levém objektu u vstupu je administrativa a správa, v pravém pokladna s občerstvením. Stávající funkce ani způsob využití se nemění.
Projekt řeší důkladnou údržbu stávajících konstrukcí. 

Fotogalerie reference