Obytný soubor Kbely

Druh stavby: nadstavba
Místo stavby: Praha - Kbely
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Záměrem investora bylo vybudovat na městských pozemcích obytný soubor charakteru městských bytů o kapacitě 106 bytových jednotek.

Soubor je členěn do pěti obytných sekcí, má jedno podzemní podlaží sloužící jako hromadné garáže a pro technické a domovní zázemí. Čtyři nadzemní podlaží jsou určeny pro bydlení.

Bytové sekce A a B jsou propojeny v podzemním podlaží a pevnou pergolou nad pěší cestou mezi objekty. Tato dvojice objektů má jednu výměníkovou stanici v podzemním podlaží. Tvoří tím jeden dům. Totéž platí pro sekce C a D. Objekt E je samostatný.

Objekty A a B jsou orientovány k ulici Žacléřská, kde mají v 1. NP nebytové komerční plochy orientované k chodníku. Bytové objekty jsou stejného stavebního charakteru, to znamená, že mají stejný počet podlaží, stejnou konstrukci krovů a střech, stejné stavební řešení.

Fotogalerie reference