Novostavba skladovací haly

Druh stavby: skladovací objekt s administrativou
Místo stavby: Heřmanův Městec
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Novostavba skladovací haly s administrativou  je situována na parcele č. 1200/8 k.ú. Heřmanův Městec, okres Pardubice, v jižní části výše uvedené parcely. Hlavní vstup pro zákazníky je umístěn v jižní části objektu, přístupný samostatným vstupem z obecní komunikace pomocí komunikace pro pěší. Hlavní vstup je též přístupný z parkingu, umístěném při východní fasádě objektu, pomocí vyrovnávacího venkovního schodiště umístěného u jižní fasády objektu. Dalším vedlejším vstupem je tzv. vstup pro zaměstnance přístupný přímo z parkingu východní části objektu.

Novostavba je rozdělena na dvě části. V první části (polovině objektu) je umístěno zázemí firmy včetně kanceláří, v druhé části již zmíněná skladovací hala. Objekt bude realizován na části stávajících základů bývalé pily o půdorysných rozměrech 10 x 10m. Novostavba je dvoupodlažní s max. výškou hřebene 7,25m od 0,000 objektu. Dispoziční uspořádání objektu první části i druhé části vychází z potřeb firmy. Při vstupu do objektu z jižní části, neboli hlavním vstupem, po vyrovnávacím schodišti je umístěno zádveří napojené na centrální chodbu, na kterou navazují vstupy do dvou kanceláří, dále pak na chodbu navazuje hygienické zázemí, denní a zasedací místnost. Při vstupu do objektu z parkingu neboli vstupem pro zaměstnance, je umístěna centrální chodba, která plně propojuje vstupní část s přístupem do skladovací haly. Po vstupu do objektu je v levé části umístěna technická místnost s příručním skladem, v pravé části je umístěna šatna pro zaměstnance včetně hygienického zázemí. Dále pak v levé části je umístěna dílna se skladem. Vpravo od této místnosti jsou umístěny dvě kanceláře, jedna je s přímým dozorem na skladovací halu.

Novostavba je zastřešena sedlovou střechou s nízkým sklonem střešních rovin. Tvořenou pomocí příhradových vazníků.

Fotogalerie reference