Novostavba pasivního rodinného domu

Druh stavby: pasivní rodinný dům
Místo stavby: Nová Paka
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení

 

Urbanistické a architektonické řešení

 

 

Parcela, na které se objekt nachází, je obdélníkového tvaru. Pozemek je zatravněný s několika pařezy po stromech, na severovýchodní straně přiléhá k hranici chodník se čtvercovou betonovou dlažbou. Stavba je umístěna nad zatravněnou část. Severní hranici pozemku tvoří dřevěný plot na podezdívce. Jižní hranici tvoří živý plot, západní a východní hranice nejsou aktuálně oploceny. Pozemek je cca ze 2/3 rovinatý, poslední třetina na jižním okraji stoupá pod úhlem cca 30°.

 

Objekt má tvar jednoduchého kvádru s pultovou/plochou střechou. RD je konstrukčně řešen jako dřevostavba, opláštěná vodorovným prkenným obkladem se zkosenými hranami. Ve středu severovýchodní fasády směrem k ulici Lomnická se nachází vstup. Za vstupními dveřmi je zádveří, které vede do chodby. Na západní straně domu ústí chodba do obývacího prostoru s kuchyňským a jídelním koutem. Z prostoru kuchyně je přístupná technická místnost. Z chodby jsou dále přístupné 4 místnosti. Koupelna je jako jediná uprostřed dispozice a proto je osvětlována světlovodem. V jihovýchodním rohu objektu je pokoj, který sousedí s ložnicí. K ložnici přiléhá šatna.

Fotogalerie reference