Nadstavby na bytových domech

Druh stavby: nadstavba
Místo stavby: Řež u Prahy
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Dokumentace řeší dvoupodlažní nástavby na bytových domech v Řeži u Prahy – lokalita Husinec. Jedná se o tři typové bytové domy s 18 bytovými jednotkami stejné dispozice.

Objekty jsou situovány v mírně svažitém terénu. Domy jsou zděné konstrukce, vnější nosné stěny o tl 375 mm, s vnitřní podélnou nosnou stěnou tl. 500 mm s roztečí 5 metrů, zastropené železobetonovými dutinovými stropními panely. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihel CDm tl. 250 mm. Dělící příčky jsou vyzděny z cihel CDm o tloušťce 150 a 60 mm. Každý ze tří objektů tvoří dvě sekce o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích. Půdorysná velikost každého dvojdomu je 37,0 m x 11,25 m, tj. 416,25 m².

Každá sekce obsahuje vždy tři byty na podlaží přístupné z dvouramenného schodiště. Na jihozápadní straně domu jsou balkony. V suterénu objektu jsou sklepní kóje pro všechny obyvatele sekcí, dále jsou zde místnosti s hlavními uzávěry a měřícími systémy médií, kotelna. Nové dispozice nástavby navazují na stávající dispozici v objektu. V každé sekci jsou na prvním i druhém podlaží nástavby tři byty 2+kk. Ve druhém podlaží nástavby je po celé délce jihozápadní strany objektu lodžie přístupná ze všech přilehlých bytů. Přístup do bytů je ze stávajícího schodiště, které bude prodlouženo do pater nástavby.

Popisná čísla objektu jsou 121–122, 123–124, 125–126.

Fotogalerie reference