Nadstavba na bytových domech

Druh stavby: nadstavba
Místo stavby: Praha 10
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Předmětem stavby byla střešní nástavba na stávajícím bytovém objektu na sídlišti Rybníčky v Praze 10. Nástavbou se získalo 15 nových bytových jednotek II. a III. velikostní kategorie.

Stávající objekt je panelový pětipodlažní bytový dům, realizovaný na sklonku padesátých let. Skládá se ze dvou typových sekcí panelové soustavy G 40 a je třetím z celkového souboru deseti objektů, na kterých se nástavba bude provádět. Popisná čísla objektu jsou 1847, 1848.

Nástavby na bytových domech jsou dvoupodlažní. V rámci stavby bylo provedeno celkové zkvalitnění stávajícího objektu, a to zejména důsledným zateplením objektu, kvalitním zastřešením a výstavbou výtahů. Nástavba na bytovém objektu čp. 1847, 1848 je nazývána SO.02.

Fotogalerie reference