Gymnázium Dr. Josefa Pekaře - zpřístupnění školní budovy pro tělesně postižené

Druh stavby: zpřístupnění pro tělesně postižené
Místo stavby: Mladá Boleslav
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Budova gymnázia se nachází na vlastním pozemku, v centru Mladé Boleslavi naproti divadlu. Stavební úpravy budou probíhat uvnitř budovy a v přilehlé dvorní části.

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře se nachází v centru Mladé Boleslavi. Jedná se o veřejnou školu osmileté a čtyřleté výuky, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Objekt je do tvaru U, kde je hlavní a vstupní střední část, od které jsou tzv. křídla s učebnami do obou stran se zalomením od hlavní ulice.

V střední vstupní části je po obou stranách hlavního prostoru schodiště situováno hygienické zázemí s okny do dvora. V části hygienického zázemí bude vybudována výtahová šachta. Zřízení výtahu a vytvoření wc pro tělesně postižené vyvolá stavební úpravy v hygienických zázemích ve všech nadzemních podlažích (1.np – 3.np).

V podzemním podlaží bude pro výtahovou šachtu využita místnost skladu. V přilehlé chodbě bude upravena výšková úroveň tak, aby byl umožněn přístup z nové rampy. V dvorní části bude vybudována přístupová rampa s podestami. Rampa bude navazovat na zpevněnou komunikaci ve dvoře. Upravena bude navazující plocha s chodníkem, zatravněnou plochou.

Fotogalerie reference