Dvoupodlažní nástavba na objekt Cíglerova

Druh stavby: nástavba
Místo stavby: Praha 14 - Černý Most
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační
dokumentace
(spolupráce atelier TS)

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Dokumentace řeší dvoupodlažní nástavby na bytových domech v ulici Cíglerova v Praze 14 – Černý Most. Řešený objekt je panelový dům vystavěný roku 1980. Architektonický výraz objektu ovlivnila experimentální vlna měnící charakter jednoduchých panelových domů na tvarově a materiálově bohatší řešení. Objekt se vyznačuje pravidelným vertikálním členěním fasád na jednotlivá okenní pole. Střechy jsou odvodněny do středních instalačních šachet.

Zdvojené objekty jsou identické, postavené v konstrukčním systému VVU-ETA v 80. letech. Jedná se o sedmi-osmipodlažní bytové objekty s příčným konstrukčním systémem s max. rozponem stropů 6,00 m. Zdvojené objekty jsou v dilatační spáře odstupňované o 1,20 m.

Dispoziční řešení panelového domu je dvousekční – dva vstupy. Na každý vstup připadají čtyři byty na patro. Dům je šestipodlažní, vedlejší sekce je o podlaží vyšší, tedy sedmipodlažní. Současný počet stávajících bytových jednotek je 52.

Každá sekce obsahuje vždy čtyři byty na podlaží přístupné z chodby s jednoramenným schodištěm. V suterénu objektu jsou sklepní kóje pro všechny obyvatele sekcí, dále jsou zde místnosti s hlavními uzávěry a měřícími systémy médií, výměník, prádelna a kočárkárna.

Nové dispozice nástavby navazují na stávající dispozici v objektu. V každé sekci jsou na první i druhé podlaží nástavby čtyři byty 2+kk. Přístup do bytů je ze stávající chodby se schodištěm, která bude prodloužena do pater nástavby. Nástavby na bytových domech jsou dvoupodlažní. V rámci stavby bude provedeno celkové zkvalitnění všech stávajících objektů, a to zejména důsledným zateplením objektů, kvalitním zastřešením a rekonstrukci výtahů.

Fotogalerie reference