Celková rekonstrukce Millesimovského paláce

Projekt: leden 2013
Druh stavby: rekonstrukce
Místo stavby: Praha 1
Stupeň PD: arch. studie, projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení, realizační dokumentace

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Hlavní vstup je z Celetné ulice. Vstupní hala má dvě výškové úrovně propojené rampou i schody. Ze vstupní haly je přístupná šatna, vrátnice a seminární místnost.

Na vstupní halu navazuje prostor s nástupem na schodiště do patra, výtahem a schodištěm do suterénu. Z tohoto prostoru je rovněž přístupné informační centrum a sociální zařízení, včetně sociálního zařízení pro imobilní.

V místě stávající garáže je nově zřízen vstup pro veřejnost ze Štupartské ulice. Z hlavního sálu informačního centra jsou přístupné přilehlé prostory pro výstavy, prezentace, počítačová místnost a seminární místnosti.

Přístup do vyšších pater zajišťovala původně dvě schodiště ze vstupní haly u Celetné ulice. Levé schodiště nebylo z provozních důvodů používáno. Toto schodiště je ve studii upraveno pro vestavbu výtahu. První stanice výtahu je v suterénu, poslední v podkroví. Pravé schodiště je konstrukčně ponecháno beze změny.

Nevyužíváný suterén do Celetné ulice je upraven na seminární, víceúčelový klub.

Zrušený byt v podkroví bude nahrazen seminární místností s kabinety a sociálním zařízením. Rušeny jsou též podkrovní skladové prostory.

Technologické prostory při štítové zdi budou použity jako depozitář knihovny. Průchod ke schodišti bude vymezen skleněnými stěnami z důvodu temperování. Do opravovaného krovu nebude zasahováno, v letních měsících je zde možné vystavit výtvarné práce studentů peagogické fakulty.

Fotogalerie reference